RECOMANEM

El mal estat de les instal·lacions elèctriques és una de les principals causes d’incendis i electrocucions en les llars.

Per prevenir aquests accidents, segueixi els nostres consells!

Consells seguretat elèctrica

  1.  Cada vegada que es vagi a manipular algun aparell elèctric (canvi de bombetes, etc.), aquest ha d’estar desconnectat de la xarxa elèctrica o bé el circuit corresponent seccionat (obert).
  2.  Cal substituir les preses de corrent que estiguin deteriorades. Evitar usar prolongadores.
  3.  Evitar usar preses múltiples (triples). Pots provocar una sobrecàrrega i cremar la instal·lació o alguns dels  aparells connectats i provocar un incendi.
  4. No utilitzar receptors elèctrics que tinguin els cables de connexió a una presa de corrent deteriorats. Eviti deixar a l’abast dels nens aparells elèctrics, i procuri tapar les preses de corrent a les quals puguin tenir accés mitjançant accessoris de plàstic de venda en qualsevol ferreteria.
  5.  L’instal·lador autoritzat, preferentment el qual va realitzar la seva instal·lació, hauria de revisar la instal·lació elèctrica almenys cada 5 anys; prestant especial cura a estrènyer borns d’automàtics que per efectes tèrmics poguessin afluixar-se.
  6. Si en l’habitatge fa olor de gas, NO accionis mecanismes elèctrics (interruptors, commutadors, etc.), ja que podria provocar la ignició del gas i la consegüent deflagració.
  7. Tingui especial cura amb els aparells elèctrics dintre del bany. En ser l’aigua conductora de l’electricitat, s’està molt més exposat a una descàrrega elèctrica.
  8. Segons l’Art. 20 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, els titulars de les instal·lacions haurien de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, abstenint-se d’intervenir en les mateixes per a modificar-les. Si són necessàries modificacions, aquestes haurien de, ser efectuades per un instal·lador autoritzat.
  9. Si l’interruptor automàtic diferencial dispara, és perquè algun aparell elèctric està avariat o perquè la instal·lació està defectuosa. Contacti amb el seu instal·lador autoritzat per a resoldre l’avaria.

Consells seguretat gas

1. Alguns elements li poden servir per millorar la seguretat de la seva instal·lació de gas. Canviar la goma del gas per un flexible metàl·lic, instal·lar placa de cocció amb sensor d’apagat, substitució de calderes de circuit obert per estanques i instal·lar detectors de gas.

2. Recordi que és obligació de l’usuari mantenir la instal·lació de gas en perfecte estat.

3. L’empresa que distribueix, està obligada a inspeccionar la seva instal·lació de gas cada 5 anys. Aquesta li cobrarà la inspecció amb el rebut del gas, si li demanen diners en efectiu, segurament es tracta d’una estafa.
4. La instal·lació només pot ser manipulada per personal autoritzat (carnet d’instal·lador), no faci ni permeti fer modificacions a la instal·lació a persones que no siguin instal·ladors autoritzats de gas.

5. La ventilació és un element importantíssim de la seva instal·lació de gas.A més d’aportar l’aire necessari per a la combustió del gas, una bona ventilació impedeix que en cas de fuita de gas, es formi una bossa de gas que pugui acabar amb una explosió. No obstrueixi les reixes de ventilació en cap cas.
6. Si en l’habitatge fa olor de gas, NO accioni mecanismes elèctrics (interruptors, commutadors, etc.), ja que podria provocar la ignició del gas i la consegüent deflagració. Obri portes i finestres per ventilar l’estança. Després tanqui la clau general del gas i avisi al seu instal·lador autoritzat.

CERTIFICACIONS

L’empresa està certificada per Indústria en instal·lacions d’electricitat, aigua, gas, instal·lacions tèrmiques i telecomunicacions, entre d’altres. Així doncs, els nostres clients troben la professionalitat que busquen en tots els seus projectes.

A Instal·lacions Patiño col·laborem amb l’associació de domòtica KNX, i coneixem de primera mà les innovacions en domòtica. Actualment, aquest sector està aportant noves solucions per a la construcció d’habitatges i edificis intel·ligents.